Eser

Türk Tipi Kanyak İmalinde Sumaların Dinlendirilmesine Elverişli Olan Meşelerden Türkiye'de Doğal Yetişen Türlerin Araştırılması

Yazar

Prof. Dr. Hayrettin Kayacık, Prof. Dr. Burhan Aytuğ, Doç. Dr. Faik Yaltırık Zir. Y. Müh. Rahmi Eken, Zir. Y. Müh. Rıza Ergüven Kim. Y. Müh. Nimet Batur

Yayınevi

TÜBİTAK Yayınları No. 325

Yayın Tarihi

1977-07-01

Kategori

Bilim


ISBN

-

Dil

Türkçe

Sayfa Sayısı

77

Boyut

16 x 23 cm.

Açıklama

Abstract

La recherché effectuée à été destinée  a choisir le bois de Chēne ingigēne, en Turquie, pour la fabrication de tonneaux servant â faire vieillir et conserver le cognac turc, et utiliser ce bois pour remplacer celui du Chēne limousin importē de France depuis de longues années. Les resultats obtenus se sont avérés satisfaisants.

Nous avons constaté que nos espéces de Chéne offrent au cognac l’arome, le gout et la couleur aussi bien que le Chéne limousin sinon mieux.

Le foréts de notre pays sont essez riches pour fournir ces materiaux.

 

Abstrakt

Ülkemizde oluşturulan Türk tipi kanyakları dinlendirmek ve saklamak için gerekli fıçı tahtalarını Türkiye’nin doğal Meşe türlerinden sağlamak ve bu amaç için bugüne kadar Fransa’dan getirilen “Limousin” meşesinden yapılmış fıçılar yerine bu materyallerden faydalanmak amacıyla yapılan araştırmamızla istenilen sonuçlara ulaşılmıştır.

Sumalara “Limousin” meşesinin verdiği aroma, tat ve renkle eşdeğerde, hatta daha üstün nitelikte özellikler kazandıran Meşe türlerimiz bulunduğu saptanmıştır.

Ülkemiz ormanları bu amaç için gereken fıçılık materyali verecek niteliğe sahiptir.

 

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu

Türk Tipi Kanyak İmalinde Sumaların Dinlendirilmesine Elverişli Olan Meşelerden Türkiye’de Doğal Yetişen Türlerin Araştırılması

Prof. Dr. Hayrettin Kayacık, Prof. Dr. Burhan Aytuğ, Doç. Dr. Faik Yaltırık (İ.Ü. Orman Fak. Orman Botaniği Kürsüsü)

Zir. Y. Müh. Rahmi Eken (Tekel Gnl. Md. İstanbul Likör Fabrikası), Zir. Y. Müh. Rıza Ergüven (Cevizli Tekel Ens. Eski. Md.), Kim. Y. Müh. Nimet Batur (Tekel Gnl. Md. İstanbul Likör Fabrikası)

Proje No. TOAG 72

Önsözü Prof. Dr. Hayrettin Kayacık yazmış. Tarih: Bahçeköy, Temmuz 1973