Açıklama

Stop Plagiarism - İntihale Dur De!

1701 Yılında Emeğe Saygı Duyan Hekim Ayaşlı Şaban Şifaî'nin Örnek Alınmasını ve

Kaynağı belli olmayan yazılara itibar edilmemesini ve intihal (Plagiarism) yapılmamasını diliyorum.

"gibi gazeller yazan Şaban Efendi özellikle tıpla ilgili ve zamanı için çok değerli eserler bırakmıştır. Bu eserlerden en küçüğünü bile yazmak için otuz kırk kitaba başvurmuş, özellikle hangi tabibin iddiasını kaydediyorsa, sahibinin ismini yazmakta özen göstermiştir."*

"Darısı nice akademisyenin, akademik kimliğin, araştırmacı yazarların ve her yazan kişinin başına diyorum ve Ayaşlı Şaban Şifaî'nin örnek alınmasını diliyorum. Lütfen kaynak gösterilmeyen yazılara itibar etmeyelim!" diye de "Ord. Prof. Dr. İhsan Hilmi Alantar - Çocuk Tıp Tarihi"ni Oya Banu Yurdabak ile hazırladığımız kitaba yazacağım. Yazmak da gerek aslında!.. 1701'de bunu başarmış. Günümüzde "intihal" konusu hala gündemde! Emeğe saygı!

"Özet: Hekim ve şair Şaban Şifâî Efendi Ayaş-Ankara’da doğmuştur. İstanbul’a giderek tıp öğrenen Şaban Şifâî “saray tabipleri” arasına katılmış, 1687/1688’de Galata Sarayı Medresesi çıkışıyla müderris olmuş, çeşitli medreselerde ders vermiş ve terfi etmiştir. 1703/1704 yılında Diyarbakır kadısı olan Şaban Şifâî Efendi, Temmuz/Ağustos 1704’de bu görevden azledilmesi üzerine Ankara’ya dönmüş ve Şubat/Mart 1705’de burada vefat etmiştir. En önemli eseri doğum ve çocuk hastalıklarıyla ilgili olan Tedbîrü’l-Mevlûd’dur. Bu eser bir mukaddime, sekiz bap ve bir hatimeden oluşmaktadır. Panzehir çeşitleri hakkında Şifâ‘iyye isimli küçük bir eseri de bulunan Şaban Şifâî’nin bu tıbbi eserlerinden başka, Kısasü’l-Enbiya ve Kalâ’idü’l-‘Ikbân çevirileri gibi eserleri de vardır."

"... gazeller yazan Şaban Efendi özellikle tıpla ilgili ve zamanı için çok değerli eserler bırakmıştır. Bu eserlerden en küçüğünü bile yazmak için otuz kırk kitaba başvurmuş, özellikle hangi tabibin iddiasını kaydediyorsa, sahibinin ismini yazmakta özen göstermiştir. Eserlerinin önemlilerinden biri doğum ve çocuk hastalıkları konusunda kaleme aldığı Tedbîrü’l-Mevlûd’dür. “Kitabın yazılma nedeni” konusunda aynen der ki “sözün kısası çocuklar konusunda her yönüyle özen göstermek gerekli iken perişan durumlarının, tıp bakımından düzgün olmasını gerektiren kendi başına bir esere ulaşılamadığı için, harflerin yazıcısı fakir, adı geçen durumları düşündükçe ve çocuklarda bazı hastalıkları gördükçe eserlerin bolluğu aklıma gelirdi ki onların hakkında Şeyh-i Reis’in ve diğer büyük tabiplerin ayrı ayrı yazdıkları tedavileri Tanrısal bereketin verimliliği ile toplayıp düzenleyerek Türk dilinde bir yararlı derleme yazdım, ta ki herkes çocukların ders alınacak durumlarını öğrensin, olabilir ki insanların çoğu, kullanmaya ve sonuç çıkarmaya gücü yeterek, ciğerleri derecesinde olan çocuklarının sağlık, güvenlik ve her yönüyle esenliğini sağladığı için, herkesin yararına olarak, saygın olanların ve halkın rahatını artırsın…”

https://www.cshd.org.tr/uploads/pdf_CSH_392.pdf

*"Şair ve tabip Şifâî Şaban Efendi

Ali Canip (Yöntem)

Çeviri ve sadeleştirme: Ahmet Acıduman

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deontoloji Doçenti" Teşekkür ederim.

Saygı ile,

 24.08.2021